Nasadzenia drzew przy Sanktuarium w Łagiewnikach

W ramach zlecenia od jednego z krakowskich deweloperów wykonaliśmy nasadzenia drzew, a dokładniej pięknych lip w okolicach Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łagiewnikach. Zasadzone lipy to spore drzewa, które teraz będą wymagały pielęgnacji oraz z powodu braku opadów częstego podlewania. Ziemia, na której zostały posadzone nie należy do najżyźniejszych (są to tereny po byłych zakładach sodowych Solvay), dlatego drzewa będą wymagały, przynajmniej na początku większej uwagi oraz zabiegów pielęgnacyjnych.

Nasadzenia drzew w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

Nasadzenia drzew w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

Nasadzenia drzew w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

Nasadzenia drzew w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

Nasadzenia drzew w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

Nasadzenia drzew w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

Nasadzenia drzew w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

Nasadzenia drzew w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

Nasadzenia drzew w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach